Finnish Castle
Logo
X-ray Minerals UK Website
Finland Flag X-ray Mineral Services Finland Oy

Pekka NurmiX-ray Mineral Services on innoissaan voidessaan ilmoittaa perustamisesta uuden, Helsingissä sijaitsevan toimiston osa Hafren Scientific Groupia, erikoistunut korkean teknologian analyyttinen ja geologinen konsulttiyritys, joka toimii toimistoilla Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Ryhmän strategiana on kehittää edelleen analyyttisiä valmiuksiaan vihreällä energia-alalla perustamalla uusi sektori (X-ray Mineral Services Finland OY), joka on erikoistunut paristojen mineraalien, metallien ja materiaalien (BM3) karakterisointiin ja ympäristön kunnostamiseen.

Tämä kehitys jatkuu XMS: n osallistumisella BATCircleen projekti yhteistyössä suomalaisten kumppaneiden kanssa. BATCircle-hanke on 22 miljoonan euron Business Finland -aloite, johon kuuluu akkumetallien kiertotalouden tutkimus, jonka päätavoitteena on löytää tapoja lisätä arvoa akkumetallialalle. Tämä saavutetaan mineraalivarojen tehokkaammalla seulonnalla ja hyödyntämisellä, parantamalla metallien

jalostusprosesseja, tehostamalla akkumetallien kierrätystä, parantamalla yritysten välistä yhteistyötä ja tutkimusorganisaatioiden välityksellä sekä tunnistamalla uusi yritys kumppaneiden välisiä mahdollisuuksia.

Uuden toimiston perustaminen Helsinkiin helpottaa yhtiön tulevaa osallistumista Suomen akkuklusterin kehittämiseen. Se antaa yritykselle mahdollisuuden kehittää läheisiä yhteyksiä suomalaisten kaivosyhtiöiden kanssa ja laajentaa osaamistaan ja palvelujaan muilla liiketoiminta-alueilla, jotka saattavat tarvita geologisia palveluita.

Osana tätä laajennusta XMS Finlandilla on ilo ilmoittaa, että professori Pekka Nurmi on nimitetty vanhemmaksi tekniseksi neuvonantajaksi edustamaan liiketoimintaa Suomessa. Pekalla on yli 30 vuoden kokemus geotieteistä, johtamisesta ja mineraalialalta. Hän on toiminut useissa johtaja- ja tutkijatehtävissä Geologian tutkimuskeskuksessa ja ollut dosentti talousgeologiassa Helsingin yliopistossa.

UK Flag X-ray Mineral Services Finland Oy

X-ray Mineral Services, part of the Hafren Scientific Group, are excited to announce the establishment of a new office based in Helsinki. Hafren Scientific is a specialist high tech analytical and geological consultancy operating from offices in the UK, Canada, USA and Australia.

The group’s strategy is to further develop its analytical capability in the green energy sector with the establishment of a new sector start up (X-ray Mineral Services Finland OY) specialising in Battery Mineral, Metal and Material (BM3) characterisation and environmental remediation.

This development follows on from the participation of XMS in the BATCircle project in co-operation with Finnish partners. The BATCircle project is a 22 M€ Business Finland initiative involving research into the circular economy of battery metals, the key objective of which is to find ways of adding value to the battery metals sector. This will be achieved by more efficient screening and utilisation of mineral resources, enhancement of the metal refining processes, more efficient recycling of battery metals, improved co-operation between the companies and research organisations, as well as through the identification of new business opportunities between partners.

The establishment of the new office in Helsinki will facilitate the company’s future participation in the development of Finland’s battery cluster. It will enable the business to develop close associations with Finnish mining companies and expand its expertise and services within other business sectors which may require geological services.

As part of this expansion XMS Finland are very pleased to announce that Prof. Pekka Nurmi has been appointed as Senior Technical Advisor to represent the business in Finland. Pekka has over 30 years of experience in geosciences, management and the minerals sector. He has held several director and chief scientist positions at the Geological Survey of Finland and has been an Adjunct Professor in Economic Geology at the University of Helsinki.

Oil & Gas
Battery Minerals
Bricks & Tiles
Slate
Construction
Architecture
Mining
Environmental
Quarrying
Pharmaceutical
Refractories
Ceramics
X-ray Minerals UK Website
Ota meihin yhteyttä/Contact Us
pekka@xrayminerals.fi
+358 40 504 5236